Hoạch Định Tài Chính

Nên đầu tư vào thị trường chứng khoán hay quỹ mở?

Quỹ mở vẫn là khái niệm mới đối với nhiều nhà đầu tư cá nhân tại Việt Nam. Đặc biệt, họ còn băn khoăn không biết đầu tư vào quỹ mở có thực sự hiệu quả? Chuyên gia khuyên rằng, chỉ nên đầu tư dài hạn, ít nhất 3-5 năm.

1. Cơ hội đạt lợi nhuận cao

Nhà đầu tư sẽ có cơ hội đạt lợi nhuận cao nếu vẫn giữ khoản đầu tư với quỹ mở, cho dù thị trường chứng khoán tăng hay giảm và chỉ bán ra khi giá chứng chỉ quỹ đạt tới giá mục tiêu đã đề ra. Chiến lược này đã được chứng minh rất hiệu quả khi đầu tư với các quỹ mở của Manulife

2. Hưởng lãi kép

Đầu tư dài hạn cũng giúp nhà đầu tư được hưởng lãi kép, lãi sinh lãi) khi đầu tư có lợi nhuận.

3. Đạt được mục tiêu

Nhà đầu tư có thể đạt được các mục tiêu tài chính trong cuộc sống nhờ đầu tư dài hạn có kỷ luật.

4. Tránh được những biến động ngắn hạn

Với việc đầu tư dài hạn, nhà đầu tư sẽ ít bị ảnh hưởng bởi các biến động trên thị trường chứng khoán và các khoản đầu tư sẽ vượt qua được các thời kỳ sụt giảm của thị trường để tăng trưởng trong dài hạn

5. Giảm thiểu rủi ro, chi phí

Đầu tư dài hạn sẽ giúp giảm thiểu rủi ro đầu tư vì các khả năng lỗ giảm đi. Đồng thời tiết kiệm được chi phí giao dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *